Комплекстүү  тренингдер жана  кеңештер.

Өсүмдүктөр Мал чарбасы Чарба ...

Коруу ...

Фермердик чарбанын экономикасы

Айыл чарбаcына насяларды берүү ...

Коруу ...

Мал чарбасы

Сүт багытындагы эчкилерди кароо ...

Коруу ...

Осумдук остуруу

Өсүмдүктөрдү коргоо Өсүмдүктөрдү интегралдык ...

Коруу ...