Кызматтар

  • Консалтинг
  • Кошумча нарк чынжырчасы боюнча кенеш беруу
  • Фермерлерге практикалык кенеш беруу
  • Мекеменин өнугүүсү

Обеспечение средствами производства

Биздин негизги максат – дыйкандар сапаттуу,                                             ...

Коруу ...

Комплекстүү  тренингдер жана  кеңештер.

Өсүмдүктөр Мал чарбасы Чарба жүргүзүү Продукцияны ...

Коруу ...

Фермердик чарбанын экономикасы

Айыл чарбаcына насяларды берүү Бизнести пландоо ...

Коруу ...

Мал чарбасы

Сүт багытындагы эчкилерди кароо Кой багуу ...

Коруу ...

Осумдук остуруу

Өсүмдүктөрдү коргоо Өсүмдүктөрдү интегралдык коргоо (ИЗР) ...

Коруу ...