“Өзгөрүүлөр теориясы” боюнча ТүТ.

18-сентябрда TES-Борбордун кызматкерлери “Өзгөрүүлөр теориясы” боюнча ТүТга катышты.

Бул тренинг өз ишмердүүлүгүндө ар кандай айыл чарба иштерин жүзөгө ашырган коммерциялык эмес уюмдарга, жетекчилерине жана адистерине багытталган.

Тренингдин катышуучулары негизги теориялык жоболор жана “өзгөрүү теориясын” куруунун этабы менен таанышышты, айыл чарбасын ишке ашырууда жана баалоодо ушул куралды максаттарга жана милдеттерге жетүү боюнча

Бул тренингдин спикери Евгений Рязанов, эксперт, АгроИнформ Азиянын башчысы.