ААРЫЛАРДЫН АЙЫЛ ЧАРБАСЫНДАГЫ БААЛУУЛУГУ

⠀Аарылардын айыл-чарбасында орду толгус пайдасы бар. Алар уникалдуу азык берүү менен гана чектелишпей, биздин мол түшүм алуубузга да салым кошушат!⠀Бардык курт-кумурскалардын арасынан адамга эң көп пайда алып келгени бул – аары.⠀Алар гүлдөн-гүлгө учуп чаңдатып жүрүп, аң-сезимсиз түрдө алардын чаңдашуусун жүргүзөт. Муну менен көптөгөн өсүмдүктөрдүн, дан эгиндеринин, мөмө-жемиштердин түшүмдүүлүгүн жогорулатып, жер жүзүндө жашоонун улануусуна салым кошушат.⠀