Осумдук остуруу

 • Өсүмдүктөрдү коргоо
 • Өсүмдүктөрдү интегралдык коргоо (ИЗР)
 • Топурак кыртышынын асылдуулугу
 • Питомниктерди даярдоо, уюштуруу
 • Картошка өстүрүү технологиясы
 • Үрөөндүк картошка өстүрүү технологиясы
 • Пахта өстүрүү технологиясы
 • Эрте бышчуу томат өстүрүү технологиясы
 • Буудай өстүрүү технологиясы
 • Бадыран өстүрүү технологиясы
 • Май берүүчү рапс эгинин өстүрүү технологиясы
 • Гуруч өстүрүү технологиясы
 • Малина өстүрүү технологиясы
 • Сабиз өстүрүү технологиясы
 • Пияз өстүрүү технологиясы
 • Соя өстүрүү технологиясы
 • Сафлор өстүрүү технологиясы
 • Күн карама өстүрүү технологиясы
 • Капуста өстүрүү технологиясы
 • Технологиялык картаны иштеп чыгуу
 • Томатты кургатуу технологиясы
 • Алма дарактарын зыянкечтерден жана ооруулардан коргоо
 • Коконгилас дарактарын зыянкечтерден жана ооруулардан коргоо
 • Мөмөлүү дарактарды бутоо