Бал боюнча талаа күнү

2020-жылдын 2-сентябрында Чоң-Алай районунун Жаш-Тилек айылында боло турган “Сезондун аягында бир жолу бал чогултуу ыкмалары жана бал чогултуу учурунда санитардык-гигиеналык талаптарга шайкеш келүү” аттуу талаа күнүнө катышууга чакырабыз. Бул иш-чара Хельветас Бай Алай программасынын алкагында ” Алай жана Чоң-Алай райондорунда башталгыч балчыларды колдоо максатында КНЧ Бал өндүрүүдө түзүү ” долбоорунун алкагында ишке ашырылууда.