TES окутуу жана кенещ беруу борбору

 ТЕS Кыргызстанда 1999 жылы ГТС жана Ош мамлекеттик Университети менен биргеликте тузулгон Бей Окмоттук мекеме болуп саналат.

Биздин миссия Орто Азиядагы айыл чарбасы кирешенин негизги булагы болгон юридикалык жана юридикалык эмес уюмдардын кирешесин окутуу, кенещ беруу жана ишкердик мамилелерди тузуу аркылуу которууго умтулган коммерциялык эмес мекеме. Биз агробизнес тармагындагы койгойлорду комплекстуу турдо чечуудо алдынкылардан болууга умтулабыз.

САТЫКУЛОВА БАКТЫГУЛЬ

Председатель Правления

...

БОРУЕВ БАХТИЯР

Финансовый аналитик

...

КАМАЛОВ РАСУЛ

Менеджер операционного отдела Ошского филиала

...

ЧУРОКОВА ЭЛИЗА

Директор Бишкекского филиала

...

СХК Мол тушум
...
Евросоюз
...
Всемирный банк
...
UNDP
...
ОФ МКА Агрокредит Плюс
МЫ СПОСОБСТВУЕМ ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХА ...
ОСОО АГРО СЕЙФ
...
СХК «ЖАР-БАШЫ»
...
СКС Баткен
...
СКС Жалал-Абад
...
ТССХК БҮРГӨНДҮ
...