Багыттар

1999-жылы негизделгенден бери, ТЕС-борбору  коп сандаган контракттарды эл аралык жана жергилектуу кардарларга аткарып, алардын сунуштары боюнча ишенимдүү өнөктөштордун катарына кирген. ТЕС-борбору коптогон долбоорлорду ишке ашырган жана алардын азыркы учурда туруктуулугун жана ийгилигин корууго болуп!