БАЛЧЫЛЫК БИЗНЕСКЕ АЙЛАНДЫ

Кыргызстанда акыркы мезгилде балчылык бизнестин бир түрүнө айланып, ага кызыккандардын саны көбөйүүдө. Көп жылдардан бери балчылык менен алектенгендерди жана жаш балчыларды ТES борбору окутуп, өндүрүштөрүн сатканы мүмкүнчүлүк түзүп келишет.