Обеспечение средствами производства

Биздин негизги максат – дыйкандар сапаттуу,                                             түшүмдүүлүгү жогору жана ден-соолугуна зыяны жок түшүм алуусу!

ОсОО «Агро Сейф»723500; г.Ош ул. Петрова 33Е; +(996) 557 93 17 17; +(996) 770 05 05 18; E-mail: agrosafe2016@gmail.com

ЖЧК “Агро Сейф” – Түштүк региондогу айыл чарба материалдарын сатуу боюнча эң мыкты ишкана!

Биздин товарлар:

Pioneer PR31G98 -Жүгөрүнүн эң жогорку сапаттуу үрөөндөру. Түшүмдүүлүк орточо 15 тонна. 130 күндө бышат.

Pioneer PR8521– Жүгөрүнүн кыска мөөнөттөгү, жогорку түшүмдүү үрөөндөрү. Түшүмдүүлук 10 тоонага чейин. 8 тонна алган фермерлер Кара-Суу районунда бар. Экинчи эгин (второй урожай) катары эң мыкты сорт.

СТОМП – Жүгөрүнүн отоо чөптөрүнө каршы оригинал гербицид. Гетарына 4 – 5 литр керектелет.

Бактофит – органикалык козу карындык ооруларга жана                 илдеттерге каршы даары. Адам баласына эч кандай зыяны жок. 1 гектарга 3 литр колдонулат же болбосом 10 литр сууга 30 грамм.

  Лепидоцид – ар түрдүү курт-кумурскаларга каршы даары. Адам баласына эч кандай зыяны жок. 1 гектарга 2 литр колдонулатже болбосом 10 литр сууга 20 грамм.

Vallagro Plantafol кошумча азыктары. Өсүмдүк үчүн эң керектүү болгон микро жана макро элементтерди камтыган жалбырак аркылуу берилчү кошумча азыктар (листовая подкормка). Азот, Фосфор, Калий, Бор, Магний, Медь ж.б.у.с. элементтерди камтыган. Бул кошумчаларды колдонгон фермердин өсүмдүктөрү орточо эсеп менен 15-25% түшүмдүүлугүн көтөрө алат. Өсүмдүктүн ичиндеги болуп жаткан химиялык процесстерди тездетип, өсүмдүктүн күчтүү болушуна өбөлгө түзүп берет!Гектарына 2-3 кг колдонулат же болбосом 10 литр сууга 20-30 грамм. Европа мамлекеттеринде ири колдонулат.

Косайд 2000 – өсүмдүктөрдүн, айрыкча томат, бадыраң жана бак-дарактардын козу карын   илдеттерине каршы эң алдынкы даары болуп эсептелет. Көк даарынын ордуна колдонула турган даары. Гектарга 2,5 кг колдонулат же болбосом 10 литр сууга 25 грамм порошок колдонулат.

Фунгіцид Косайд 2000: інструкція із застосування, дозування, відгуки

Косайд 2000 – өсүмдүктөрдүн, айрыкча томат, бадыраң жана бак-дарактардын козу карын   илдеттерине каршы эң алдынкы даары болуп эсептелет. Көк даарынын ордуна колдонула турган даары. Гектарга 2,5 кг колдонулат же болбосом 10 литр сууга 25 грамм порошок колдонулат.