Айыл-чарба өсүмдүктөрүнүн негизги зыянкечтери

🛎️«Айыл-чарба өсүмдүктөрүнүн негизги зыянкечтери, аларды таануу жана алар менен күрөшүү» темасында — 3 кундук тренинг откоруп жатканыбызды жарыялайбыз! 📢📢📢

👨🏼‍💼Тренер: Эсенали уулу Таир (энтомолог, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Айыл-чарба факультети, Өсүмдүктөрдү Коргоо бөлүмү)
📆Тренинг откорулуучу кун: 4 — 6 май 2021 ж. 📌Ош ш., Петрова коч. 33 Е.
Тренингдин баасы: 1000 с.
📞 +996770089090 (WhatsApp 996770089090).
Е-mail: akubanychbekkyzy@tes-centre.org

Тренингдин жыйынтыгы менен атайын сертификаттар берилет
🌱Биз мыкты онугуулор учун окутабыз!